Godišnji sastanak šorača 2014.g

Kusić, 9. februar 2014.

1.) Termin 14. Svetskog prvenstva u banatskim šorama je 4., 5. i 6. jul 2014.

Na ovogodišnje svetsko prvenstvo je kvalifikovano prvih pet ekipa sa prošlog a to su:
Orlovat, Lale (BC), Čoke, Mamuti (KI) i Sve zvezde (Mokrin).

Direktan poziv je upućen ekipi Tomilend iz Radimne (RO).

Za preostala četiri mesta, na kvalifikacionom turniru boriće se ekipe:
Šajkaši (Žabalj), Đilkoši (PA), Bećari (NS), Bečkerečke kere (ZR) i Marijevo.

2.) Termin i učesnici kvalifikacionog turnira:
Kvalifikacioni turnir, Žabalj, 14. jun. Učestvuju svih pet nekvalifikovanih ekipa a kvalifikovaće se prve četiri.
Preostala nekvalifikovana ekipa učestvovaće na finalnom danu Svetskog prvenstva, 6. jula
i sa ekipama Samoša i Sakula odigrati utakmice za 11. mesto.

3.) Termini ostalih turnira gde su domaćini slobodni u broju i izboru ekipa koje će pozvati su:

Novi Sad, 10. ili 11.maj

Radimna, 24. maj

Pančevo, druga polovina jula

Samoš, 2. avgust

Bela Crkva, 10. avgust

Mokrin, 3. ili 4. vikend u avgustu

Zrenjanin, kraj avgusta, “Dani piva”

Kikinda, oktobar, “Dani ludaje”

Sakule – ?

4.) Na sastanku je uvedeno pravilo tajm-auta koje će biti uneto u pravila igre a koja se mogu videti na sajtu www.banatskesore.com.