Međunarodni dan mladih – Kikinda 2019.g

Članovi izviđačkog odreda „Proka S Plavi“ iz Kikinde obeležili su Međunarodni dan mladih 12. avgusta, edukacijom o starim igrama koje su se nekada igrale na ovim prostorima. U pitanju su naravno bile Banatske šore.

U nameri da ovu staru igru otrgnu od zaborava, izviđački odred „Proka S Plavi“ sa svojim zamenikom starešine Tadić Miodragom organizovali su kraću obuku o ovoj zanimljivoj i dinamičnoj igri.

Ostvarena je saradnja sa klubovima „Mamuti“ iz Kikinde i „Sve zvezde“ iz Mokrina u cilju popularizacije ove igre. Pred oko 30 dečaka i devojčica uzrasta od 7 do 18 godina, njihovih starešina i roditelja teoretski deo igre, usmeno i na tabli, objasnio je Penjin Zoran, dok su praktični deo objasnili i demonstrirali Jakšić Slobodan, Todorović Dragan i Sima Kopčalić. Deca su sa pažnjom i oduševljenjem prihvatili, za njih, nešto novo i na kraju su se složili da im se sviđa igra i da će poneti jednu palicu i lopticu i na svojim takmičenjima demonstrirati šore ostalim izviđačkim odredima. Za naredni korak na sastancima i druženjima izviđača i šoraša dogovorena je akcija pravljenja loptica za šore i uigravanje tehnike udaranja, hvatanja i dodavanja lopticom. Na prvom mestu će biti kvalitetno druženje sa ovim talentovanim mladim ljudima.

Sudeći po utiscima i entuzijazmu ovih dečaka i devojčica, Banatske šore u Kikindi i bližoj okolini će se još dugo igrati.