Obaveštenje

Upravni odbor Društva za očuvanje banatskih šora pažljivo prati situaciju u vezi sa epidemijom COVID-19 i državnim merama u cilju njenog suzbijanja. Na osnovu svega toga i u skladu sa svojim organizacionim kapacitetima, biće donesena odluka kada će biti održano jubilarno XX Svetsko prvenstvo u banatskim šorama.