Pravila igre

1. Šore su igra koju igraju dve međusobno suprotstavljene ekipe sa po 10 igrača;

2. Svaka ekipa može imati po 5 rezervnih igrača;

3. Zamena igrača tokom igre moze se izvršiti samo uz najavu glavnom sudiji i zapisničkom stolu, i to: ako igrač nije udarao, a iz odbrane bez ograničenja. Zamena igrača se obavlja bez zaustavljanja vremena;

4. Šore se igraju na terenu koji je širok 44 metra, neograničene dužine, sa obeleženom prvom linijom, BAZA 1 (cura) i drugom linijom, BAZA 2, koja je udaljena 35 do 40 metara od cure;

5. Rekviziti potrebni za igru su palica i loptica. Palica može biti bejzbol ili ručno rađena, maksimalne dužine 104cm, maksimalnog prečnika 7cm i pravilnog kružnog profila celom svojom dužinom. Loptica je krpena, ručno rađena, crvene boje, prečnika 7,5-8,5cm i teška 180-200g u suvom stanju;

6. Vreme predviđeno za igru je 60 minuta. Po proceni glavnog sudije može se zaustaviti vreme. U slucaju nerešenog rezultata igra se produžetak od 15 minuta, a igra se nastavlja novim podbacivanjem palice;

slika_02

 7. Igra se sastoji u tome da 9 igrača ekipe A stoji raspoređeno u polju (keči) i hvata (keča) loptu koju igraci ekipe B redom udaraju (šoraju), a deseti igrač ekipe A je podbacuje igračima ekipe B;

8. Svaki igrač koji udara ima pravo na 3 udarca, gde se svaki pun zamah palicom računa kao udarac, bez obzira da li je igrač pogodio loptu ili ne;

9. Igrač koji podbacuje loptu dužan je da istu podbaci korektno i po želji igrača koji šora. Ako podbacivač u seriji od tri podbačene lopte, nekorektno podbaci dve lopte, sudija može da promeni podbacivača, a isti na toj utakmici nema više prava na podbacivanje, bez obzira na promene u igri;

10. Udarač ne mora da udari loptu ako mu ne odgovara kako je podbačena, i to se ne računa kao udarac;

11. Bacač i udarač stoje jedan naspram drugog, paralelno sa curom;

slika_02

12. Mesto gde stoji udarač je krug prečnika 3 metra čiji se centar nalazi na curi, 5 metara od mesta gde se seku cura i granična linija zone za pretrčavanje;

13. Poen se ostvaruje tako što svaki igrač ekipe koja udara,nakon odigranog bar jednog od 3 udarca, treba da pretrči rastojanje od BAZE 1 do BAZE 2 i nazad. Jedan igrač – 1 poen;

14. Pretrčavanje se izvodi u zoni za pretrčavanje koja je sastavni deo polja, široka je 5 metara, a dugačka 35 do 40 metara. Nalazi se 27 metara udaljena od leve bočne linije i 12 metara od desne;

15. Ekipa koja je u polju pokušava da uhvati loptu i pogodi protivničke igrače koji su u fazi pretrčavanja;

16. U slučaju da igrač koji pretrčava bude pogođen, ekipa koja je bila u polju prelazi da šora, a ekipa koja je šorala prelazi u polje. Kao pogodak se računa samo direktan pogodak. Ako je loptica dodirnula zemlju pre nego što je pogodila igrača, pogodak neće biti priznat;

17. Igrač koji je u fazi pretrčavanja i stigne do BAZE 2 može se u njoj zadržati i sačekati povoljnu priliku da pretrči do BAZE 1, jer dok je u bazi ne može biti pogođen;

18. Igrač koji je u fazi pretrčavanja i pređe više od pola rastojanja od BAZE 1 do BAZE 2 ili obrnuto, može se vratiti na polaznu bazu, ali će u tom slučaju napraviti prekršaj koji se sankcioniše kaznenim pretrčavanjem-”SVEĆA”. Sve dok se ne vrati na polaznu bazu ili ne istrči na bazu na koju je prvobitno krenuo, igrač je aktivno u igri i može biti gađan;

19. Kazneno pretrčavanje se izvodi tako što igrač koji podbacuje stane na polovinu zone za pretrčavanje i ima obavezu da iz 3 pokušaja jednom baci lopticu do propisane visine (oko 4 metra). Za to vreme, igrač koji je napravio prekršaj pokušava da pretrči rastojanje izmedju cura, vodeći računa da ne bude pogođen od strane igrača koji podbacuje. Igrač počinje da trči od momenta prvog bacanja,odnosno od momenta sudijskog zvižduka. U slučaju bacanja dobre lopte, tj. do propisane visine, sudija signalizira “dobra” i igrač može da je zadrži u ruci i gađa igrača koji trči. Igrač koji gađa može da juri igrača koji pretrčava;

slika_02

20. Igrač koji je u fazi pretrčavanja ne sme biti fizički ometan od strane igrača ekipe koja je u polju. U slučaju namernog ometanja dosuđuje se da je igrač istrčao;

21. Ukoliko igrači ekipe koja je u polju uhvate udarenu loptu pre nego što ona dodirne tlo, igrač koji je udarao gubi pravo na naredne udarce;

22. Igrač ekipe koja udara nakon izvedena 3 udarca ima pravo na sledeću seriju tek nakon što lično poentira;

23. Ukoliko svi igrači ekipe koja napada izvedu dozvoljenu seriju udaraca, a u međuvremenu niko ne poentira, ekipa je “zagorela” i prelazi u polje;

24. Ukoliko udarena lopta predje neku od dve bočne linije polja, dosuđuje se aut i ekipe menjaju mesta;

slika_02

25. U šorama postoji i treća aut linija, koja nije sastavni deo polja. Nalazi se 2 metra u zaleđu BAZE 1 i paralelna je sa njom. Obavezuje igrača da šora samo u pravcu polja. U slučaju auta, ekipe takođe menjaju mesta;

26. Igrač koji podbacuje lopticu, istu moze baciti svojim saigračima u polju samo ako se neko od protivničkih igrača, a ima pravo na to,nalazi u zoni za pretrčavanje;

27. Meč sude glavni sudija koji se nalazi na curi i njegovi pomocnici koji se nalaze na BAZI 2 i levoj bočnoj liniji. Ako smatra potrebnim, glavni sudija moze angažovati i više pomoćnika;

28. Prilikom poentiranja igrač je dužan da se prijavi zapisničkom stolu;

29. U slučaju izrazito nesportskog ponašanja, lošeg podbacivanja i neudaranja korektno podbačenih loptica, a po proceni glavnog sudije, dosuđuje se isključenje do kraja utakmice, bez prava zamene, dotičnom igraču. Pre sankcije isključenja može se dodeliti javna opomena. U slučaju ponovljenog nesportskog ponašanja, igrač se isključuje;

slika_02

30. Ako udaraču prilikom šoranja ispadne palica, udarač je time završio svoju seriju šoranja, bez obzira da li je overio lopticu ili ne;

31. Aut linija je sastavni deo terena. Ukoliko se loptica nalazi sa spoljne strane aut linije i dodiruje je, neće biti dosuđen aut;

32. Igrač ne može da krene na prvu curu, da bi pretrčavao, pre nego što napravi tri puna zamaha palicom i overi lopticu;

33. Ako podbacivač prilikom podbacivanja namerno odugovlači vreme “cimanjem”, okretanjem prema prvoj bazi, iako na toj bazi nema igrača za pretrčavanje, sudija je dužan da prema njemu primeni tačke devet ili dvadeset i devet pravilnika;

34. Igrač će biti isključen sa pravom zamene, ukoliko gađa protivničkog igrača sa jasnom namerom da ga pogodi, iako nije u polju za pretrčavanje, namerno baca loptu van okvira terena, ukoliko treska, baca palicu, umesto da je spusti na mesto odakle se šora, ukoliko vređa svoje i protivničke igrače, ukoliko vređa sudije i zapisničko sto, kao i drugim, ovom tačkom neobuhvaćenim i nepredviđenim situacijama, a po proceni sudija;

slika_02

35. Igrač će biti isključen-diskvalifikovan bez prava zamene, ukoliko na bilo koji način fizički nasrne na protivničkog ili svog igrača, zapisničara, sudiju ili druge učesnike utakmice; ukoliko odbrambeni igrač ide sa jasnom namerom da povredi protivničkog igrača koji se nalazi u zoni za pretrčavanje, kao i u slučaju drugih, ovom tačkom neobuhvaćenih, opasnih situacija;

36. Zapisničkom stolu može da priđe samo kapiten ekipe, za eventualne informacije vezane za utakmicu. Očigledno ometanje zapisničkog stola, stalno zapitkivanje, dobacivanje, od strane kapitena ili bilo kojeg drugog igrača, biće sankcionisano opomenom od strane sudije, a na sugestiju zapisničara;

37. Svaki član ekipe koja učestvuje na takmičenju, turniru, bez obzira što on ili njegova ekipa ne igraju trenutnu utakmicu, ako na bilo koji način ometa neku od utakmica, biće evidentiran preko zapisničkog stola i sankcionisan opomenom na prvoj utakmici na kojoj bude igrao;

38. Nameran nedolazak ili neizlazak ekipe na utakmicu, kao i napuštanje utakmice u toku igre, registrovaće se službenim rezultatom 10:0, ekipa će se isključiti iz daljeg takmičenja, a na sastanku stručnog odbora banatskih šora doneti visina i vrsta sankcija prema toj ekipi;

39. U situaciji kada loptica ode u aut, ne priznaje se ni jedno istrčavanje;

40. U slučaju kada nakon svog udarca, bez obzira koji je udarac po redu, igrač koji je udarao proceni da može da poentira ili samo istrči do BAZE 2, pretrčavanje može započeti direktno sa mesta odakle se udara,tako što će najkraćim putem, a najdalje do polovine zone za pretrčavanje,preseći polje i ući u zonu za pretrčavanje. Od momenta ulaska u polje, igrač je aktivan i može biti gađan.

slika_02