Šore

Tradicionalna banatska čobanska igra

Trofej

 

Rekviziti za igru

Flajeri