Rezultati takmičenja JUNIORI 2014.g

REZULTATI JUNIORSKOG SVETSKOG PRVENSTVA
U BANATSKIM ŠORAMA

Objavljeno dana 4. jula 2014.
Tomaševac – Samoš 12:0
Jarkovac – Orlovat 8:12
Za 3. mesto: Jarkovac – Samoš 10:2
Finale: Tomaševac – Orlovat 7:8

Novi / stari juniorski prvak sveta u banatskim šorama je ekipa ORLOVI iz Orlovata. ČESTITAMO!